Arnout Gischler

Arnout Gischler

The Middle East Essentially (112)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Wed, March 07, 2018 08:05:34

Fake news and failed states.

With a crisscross of lines in various colours, newspapers try to picture the conplexity of the various fighting- and partner groeps in the Middle East, their trouble spots and conflagration points. But frankly, it all adds to more confusion, probably deliberately as it prompts the need for professional guidance.
And there Israel comes in as it has the monopoly and experience of understanding the Middle East particularly in the US. Its media are the AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) and the Middle East Forum (a think tank to promote Americaninterests in the Middle East). The latter recently published an article on Failed States, a discrimination it also applies to Palestine, an incredible fallacy since what is left of Palestine is broken up in two parts: the illegaly occupied West Bank and the illegally emprisoned Gazastrip and both are under full Israely control .

Is there any doubt about that? No
Then why this fake news?
That is to obscure the essence of an issue which for more that 50 years keeps the hole world in suspence:
After WWII Palestine was offered by the Western Nations to Zionism and in 1948 recognized by the United Nations General Assembly as the home of a sovereign Israely State.
But the displaced native population was left penalized, which kept stirrings the anger of millions Middle Easterners and many more millions all over the world. And that jeopardizes the domineering ambitions of Natanyahu, Trump, Jared Kushner, oh Bin SaLman, Sisi, the Emirates a.o.
In an ultimate effort to impose their determination they managed to rush a coalition. However, the disregard of the popular Arab voice thwarted the intentions within a year. Today the alliance lacks coherence and credebility, but . . . it disposes of an excess of the most advanced weaponry .

Meanwhile in the utmost northeast of the Middle East a new dominance is growing fast, also with its satellites and followers and international support, ready to challemge the US/Israel initiative. It's name is Iran.

Let 's zoom into them in our next blog, Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post117

Middle East Essentially (111) - Visit Tillerson fiasco

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, February 27, 2018 10:02:48

To comply with the request of potential readers in USA and Australia I could switch to English. But it is either Dutch or English and in order not to inconvenience my Dutch readers I would appreciate to hear from them if they could henceforth accept the blogs as hereunder: in an English try-out of blog 111 d.d . Febr. 19th.

Rex Tillerson made a frantic effort to get the unruly Middle East under control. He recently visited: Egypt,Saudi Arabia, Jordan, Lebanonb, Kuwait and Turkey and spoke with their top leaders.
His language resembled the American Israely way of talking;
his ambitions those of Netanuahy;
his illusions those of Jared Kushner and MBS (the Saudi crownprins);
his authority that of Trump's fading glory.
But the absolute terrible was the absence of any SPIRIT. That was smashed by the absence of a seriously coordinated American scheme of action.
And even worse: the prominent ally in the field, Israel, falls outside the authority of the Secretary of State, the first Secretary of the US Administration. US Israel policy is in the hands of Jared Kushner, son-in-law of Trumph, while Trumps attention and the solicitude of his Administration is blurred by the sourness of the US constitutional fragmentation, where:
Straight is crooked
and crooked straight
As the fibers of a plait
But, let me not exaggerate
It may well open
A promising (or . . . wicked) gate.

Hence the parties in the M.E. go their own way whereby, fortunately, military action gets obstructed by internal problems in Saudi Arabia as well as Iran. Only Israel persued provoking the destruction of Iran. Hence Israely support for the Kurds, also friends of USA thus uniting all three: Israel, USA and Kurds against the Turks who try to expel the Kurds from their vicinity Quite a dilemma for USA, NATO co-member of Turkye.
But neither Iran nor Turkye would presently benefit from a conflagration and even Putin may prefer delay of escalation.

In conclusion: the situation in the M.E. looks less scary than suggested by the international press.

Till next time, Arnout

En aan mijn hollandse lezers: als er teveel bezwaren blijken te zijn tegen deze verandereing, dan blijf ik bij de Nederlandse taal.

  • Comments(4)//blog.arnoutgischler.nl/#post116

Het Midden Oosten méér dan NU (111)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Mon, February 19, 2018 17:23:53

Rex Tillerson deed een verwoede poging enige controle te krijgen op het weerbarstige Midden Oosten. Hij bezocht zojuist: Egypte, Saudi Arabië, Jordanië Libanon, Kuweit en Turkije en sprak op het hoogste niveau met hun leiders.
Zijn taal leek die van Amerikaans Israël.
Zijn ambities die van Netanyahu.
Zijn illusies die van Jared Kushner en MBS (de Saudi kroonprins)
Zijn gezag dat van een tanende Trump autoriteit.
Maar 't ergste was dat de GEEST ontbrak. Die was gesneuveld in het gebrek aan een zorgvuldig gecoördineerd Amerikaans plan-de-campagne.
En ten slotte: de voornaamste bondgenoot ter plaatse , Israël, bleef buiten zijn autoriteit als Secretary of State, de belangrijkste ministerpost in USA.
Daar, over Israël, heerst Jared Kushner, joodse schoonzoon van Trump.
En diens, Trumps, algemene belangstelling en die van zijn Administration werden lokaal verduisterd door de uitbraaksels van de interne US politieke fragmentatie, waar
recht is krom en krom is recht
als de haren in een vlecht
dat's misschien wat vaag gezegd
maar 't komt allemaal, helemaal, helemaal,
heus wel weer (of niet meer) terecht.

Dus gingen de partijen in het M.O. hun eigen weg, waarbij militaire agressie beperkt werd door de interne problemen zowel in Saudi Arabië als in Iran.

Alleen Israël bleef oproepen tot de totale vernietiging van Iran. In dat kader steunt het de Koerden, tevens vrienden van USA. Maar momenteel bindt het alle drie, Israël, USA en Koerden, tegen Turkije dat de Koerden tracht te verdrijven uit zijn buurt.
Een enorm dilemma voor USA. Want USA en Turkije zijn beide Nato lid.

Rusland, verbonden met Iran en Turkije, is echter ook niet gebaat bij een conflagratie en ongetwijfeld zal Putin er veel voor doen om militaire escalatie aan beide fronten te voorkomen.

In conclusie: de toestand in het M.O. lijkt minder dreigend dan wat de pers internationaal er van maakt.

Tot een volgende keer. Arnout.

  • Comments(3)//blog.arnoutgischler.nl/#post115

Het Midden Oosten méér dan NU (110)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Mon, February 05, 2018 13:27:21

Israël ging in 2017 van verrassende (Netanyahu/Kushner) plannen naar desolate isolatie.

Het begon met inspelen op Saudi Arabië.
Kroonprins Mohamed Bin Salmaan's vorstelijke ontvangst door Trump werd aangepast op Jared Kushner en bij Trumps tegenbezoek aan Riyadh werden de US wapenarsenalen wijd geopend voor MBS.

Volgende stap: de Gulf Cooperation Council, GCC.
Arabische wereld plus USA plus Israël richtten zich op uitroeiïng van het moslim extremistische ISIL venijn.Maar toen kwam de eerste spaak in het wiel: Qatar vreesde dat het accent zou verschuiven naar optreden tegen Iran en haakte af.

Volgende stap: MBS/Netanuahy/Kushner verhoogden druk op buurlanden om radicaal afstand te nemen van Iran: Hizbullah (Libanon, Hariri), Palestijnen (Mahmoed Abbas) en Qatar, ten gunste van GCC/Israël. Toen kwam de tweede spaak: Macron, Puttin en Tillerson verzetten zich tegen deze aanntasting van souvereiniteit van de buurlanden.

Volgende stap: Netanyahu/Kushner?Trump hielden vast aan verplaatsing US ambassade naar "eeuwige" Israëlische hoofdstad Jerusalem. Toen kwam de derde spaak : Koning Salmaan keerde zich obstinaat tegen Trump in U.N., GCC kwam op losse schroeven, sympathie met Israël werd weer een besmetting.

Volgende stap: MBS' "Alleingang", met massale US bewapening maar met gebrek aan soldaten, oogste(in Yemen) alleen bespotting. Zelfs zijn eigen Emiraten broeders willen hem er wegduwen. Ook in Qatar. En als laatste spaak roept de US Administration in de UN Sec.C. Saudi Arabië ter verantwoording. Israël staat erbij en kijkt ernaar.

Inmiddels verwierf de Las Vegas tycoon Ari Emanuel inspraak in de vorming van MBS' all-inclusive entertainment economie ter vervanging van de teruglopende ARAMCO inkomsten. Over Ari's schouders mogen Netanyahu/Kushner meekijken waar het uit de rails gaat lopen.

De US "Israël Victory"lobby blijft wedden op het Republican paard Trump.

Tot een volgende keer, Arnout.  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post114

Het Midden Oosten méér dan NU (109)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sat, January 27, 2018 17:43:36

De twee belangrijkste lokale tegenstanders in het gevecht om de suprematie in het Midden Oosten zijn nu duidelijk: Saudi Arabia en Iran.

Hun ambities lijken elkaars tegenpool! Hoe sporen die met hun kansen?

Voor Saudi Arabië wordt dat bepaald door MBS, kroonprins van een half volk (waar alleen de man geldt), honderd jaar verwend door de inkomsten van olie uit hun bodem, grotendeels ongeoefend in de eisen en disciplines van een moderne maatschappij en haar economische technieken.

MBS probeert deze gebreken te ondervangen door een revolutionair vrouwen-emancipatie beleid en een all-inclusive entertainment economie die kan volstaan met de modeste capaciteiten van de potentiële werknemers (200.000) en die appelleert aan de populaire smaak van een jeugdig publiek. Daartoe gaat zijn € 2,7 miljard Public Investment Fund, "PIF" samenwerken met Las Vegas tycoon Ari Emanuel, jongere broer van Rahm Israel Emanuel, vriend van Obama en democratische gurgemeester van Chicago. Maar Ari is een meedogenloos zakenman.

Toch kent het oude land nog steeds de gelovige ethiek van lang vòòr de olie. Vanuit die optiek lopen MBS's ambities dood in de hel.

Hoe lang kan MSB dat beleven?

Voor Iran wordt het bepaald door de keuze van de opvolger van de huidige Ayatollah Ali Khamenei, die niet lang meer wil aanblijven.

Zijn huidige ministerpresident, de gematigde Hassan Rouhani is zich al aan 't warm lopen. De populaire sympathie geniet hij al. Het volk heeft genoeg van de theologische scherpslijperij: wel God maar zonder overdreven reguleringen.

Wordt Rouhani de komende Ayatollah, dan gaat Iran een assertief tijdperk van interne groei en betere internationale samenwerking tegemoet. De bevolking , goed geschoold en gedisciplineerd, is er klaar voor.

Maar de Iraanse Revolutionaire Garde ligt nog wel dwars.

Tot een volgende keer. Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post113

Het Midden Oosten méér dan NU (108)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Thu, January 04, 2018 23:10:44

Allereerst mijn wens ook aan U, lezers, dat we er in 2018 een gemeenzamer wereld van mogen maken.
Gelukkig bleken de dreigingen die eind 2017 culmineerden in het Midden- en Verre Oosten overtrokken. Dat is een goed teken. Ook de ontwikkelingen in de Korea's en in Iran geven de burgers enige moed. En om die te versterken hierbij nog 2 tekenen die de M.O. kronieken, m.i. ten onrechte, over 't hoofd zien:

In Saudi Arabië zette de kroonprins MBS (Moh. Bin Salman) met de bijna onbeperkte volmacht van zijn oude vader, koning Salman, de hele honderd jaar oude Wahabitische staatspolitiek te koop voor een jeugdig prokapitalistisch vizioen. Daarin ontmoette hij Jared Kushner en de wereld van Natanyahu met de sympathie van diens schoonvader Trump. Voor Israël een onbeheersbare buit die uit de hand liep met Trumps Jerusalem toekenning aan Israël.
Toen stak de oude koning Salman een spaak in het wiel, een schrobbering aan zijn zoon, een veroordeling van Trump's Jerusalem in de Ver. Natie en een verlamming van de anti Iran alliantie met Israël.
MBS heeft er nog niet openlijk op durven reageren.
Er is nog geen Saudi bevestiging van Koning Salman's , voor vroeg in 2018, voorgenomen staatsbezoek aan Trump's USA .

In Istanbul kwamen eind 2017 moslimleiders uit de hele wereld bijeen om te protesteren tegen de eenzijdige Jerusalem politiek van Trump. Daarbij betoonde Erdogan zich de felste opponent van dit Natanyahu/Trump initiatief, een houding die werd veroordeeld door de Trump dynastie.
Tezelfdertijd verleende de US State Dept. verlichting van visa verplichtingen aan het pro-Iran sympathiserende Turkije, kennelijk zonder oog van het State Dept voor de gevoeligheden van de Trump dynastie.

Toch vreemd!
Welnu, dit geeft mij dan te denken. Arnout.  • Comments(1)//blog.arnoutgischler.nl/#post112

Het Midden Oosten méér dan NU (107)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Wed, December 13, 2017 21:34:42

Het Midden Oosten blijft de wereld verrassen. Dit keer door Trump.

Hij koos voor de Jerusalem ambities van Natanyahu en bezorgde daarmee diens achterban een flinke groei met illusies van nog meer "settlements", nog meer gebieds annexaties en nog meer druk op een voldongen vrede.

Aan de Palestijns-, Arabische-, Moslim zijde is volkswoede zo massaal dat de betreffende regeringen er moeilijk weerstand tegen kunnen bieden.

Dat nodigt de vraag: welke Arabisch sprekende regeringen krijgen hun volk nog mee om samen met Trump en Israël Iran te bevechten?

Want dat was toch het ultieme doel van de GCC (Gulf Cooperation Council).

Welnu, de GCC is niet meer. Het laatste convocaat door de Emir van Kuwait kreeg 16 minuten om het licht te doven. Saudi Arabië en de Emiraten gaan alleen verder in een militair en economisch bondgenootschap. Maar de Emiraten zullen er wel voor waken dat Iran hun kostbare "highrises" vanuit de overkant van de straat van Hormuz (200 km) gaat bombarderen.
Kortom Iran voelt zich niet alleen minder geïsoleerd maar ook meer solidair met een Arabische wereld die ook de politieke steun ervaart van het grootste deel van de wereld en haar machtigste leiders.

De consequentie: Israël heeft weinig reden tot juichen.

Wie zal er de schuld voor krijgen?

Zullen de schuldigen een uitweg forceren?

Genoeg om de spanning er in te houden. Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post111

Het Midden Oosten méér dan NU (106)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sat, December 02, 2017 16:34:51

De oorlogsdreiging lijkt gekeerd en het Midden Oosten lijkt helderder.

De momentane (regerings)leiders in het Midden Oosten hebben partij gekozen. De wereldleiders volgen. De M.O. bevolkingen wachten af.

De partijen:

- De anti- Iran "Alliantie": geleid door de Saudi Kroonprins MbS :

Saudi Arabië, de Gulf Cooperation Council, GCC, (= de Emiraten, excl. Qatar, Kuwait & Omán), Israël, Egypte, Jordanië.

Sponsor: schoonzoon Jared Kushner, c.q. Trump

- De tegenstanders zonder centrale leiding: Iran, Turkije, Syrië, Iraq?.

Sponsor: Putin.

- Neutralen: Libanon,Kuwait, Omán, de US Administration & E.U.

Hoe zullen de eigen bevolkingen zich richten?

De belangrijkste wending in de verhoudingen wordt veroorzaakt door de verrassende keuze van Israël en Saudi-Arabië voor openlijke samenwerking.

Dit heeft consequenties:

Israël zal de "anti-Arab" polemiek niet kunnen handhaven en zal de van staatswege geprovoceerde haatcampagnes tegen zijn naaste buren, resp. demonisering van Arabieren/Palestijnen, moeten stoppen.

De extreem-Israëlische claims op de Islamitische heiligdommen in Jerusalem en op de bezette Paslestijnse gebieden zullen moeten worden herzien.

Saudi -Arabië zal zijn bevolking moeten doen wennen aan een bevriend-Israëlische invloed in de structurering van haar toekomst: militair, financieel en economisch, wil het de grootse plannen van de toekomstige nieuwe koning MBS kunnen voltooien.

Dit zal een drastische publicitaire ommezwaai eisen aan beide zijden.

Als het lukt is dit een opening voor Israël tot de Arabische wereld. Iets waar een groot deel van de Israëlische bevolking naar snakt en waar de regio haar voordeel mee kan doen.

Maar. . . de "Alliantie" is opgericht om korte metten te maken met Iran en aan de consequenties , als hierboven vermeld, kijkt met name Natanyahu liever voorbij. Als de Secretary of State, Rex Tillerson, vervangen wordt door de Trump-voorstander Mike Pompeo (waarvan sprake) dan zal USA voor de Alliantie kiezen en krijgt Natanyahu alsnog zijn zin.

Zover is het nog niet en Tillerson ontkent het met kracht.

Dus genoeg om naar uit te kijken.

Tot een volgende keer, Arnout.

  • Comments(1)//blog.arnoutgischler.nl/#post110
Next »