Arnout Gischler

Arnout Gischler

Het Midden Oosten méér dan NU (132)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Fri, March 08, 2019 09:35:06

De barsten en scheuren inTrump’s luchtkasteel vormen een steeds groter bedreiging voor de inwonende familieleden en onderhorigen. Hoe dit uitwerkt in Trumps agenda voor binnen en buitenland komt overvloedig in publiciteit. Toch zou ik voor het Midden Oosten daar nog iets aan willen toevoegen.

FIFA wil de 2022 World Cup in Qatar uitbreiden tot 48 teams en overweegt Kuweit en Oman als gastlanden er bij te betrekken om de lasten wat te verdelen.
De Emiraten en Saudi Arabië die er ook een gooi naar deden vallen er dus geheel buiten.
Voor Saudi Arabië kwamen er nog 4 andere tegenslagen bij.

De positie van de kroonprins MBS verbetert er niet op nu er in de US senaat over hem gesproken wordt als een “full gangster”. Ondanks het huldebetoon dat hem als miljarden $s-strooiende gast in India en China ten deel viel is zijn positie wankel.

Een poging zijn vader, de koning Salman abdul Aziz te wippen mislukte. Het was gepland voor diens bezoek aan Sisi van Egypte. Maar de koning was op zijn hoede. Uit de 300-man begeleidende lijfwacht verwijderde hij op tijd dubieuze MBS aanhangers en verzocht Sisi bij aankomst in Cairo hetzelfde te doen met de erewacht. Hij keerde dus ongedeerd terug maar met stijgende spanning in het koningshuis.

Wat de koning met Sisi besprak is mij niet bekend . Ik mag aannemen dat het bezoek van Jared Kushner met Trumps “Ultimate Deal” voor de Israël/Palestina controverse er als “Ultimate Failure “ eindigde.
Kushner hoopte dat de Palestijnen hun nationale eisen zouden opgeven voor zijn economie+plus-plus plan. Maar daarvoor zijn Trumps toezeggingen al te zeer verschaald. Kushner’s credentials, noch zijn missieopdracht, in overleg met Netanyahu, zijn geaccordeerd met de betreffende US ministeries of getest door US Congress.

Netanyahu’s positie tenslotte is al even onzeker als de positie van Trump: belast met zeer zware beschuldigingen van meerdere fraudes.
Kushner's intieme relatie met de kroonprins MBS, die van zijn kant beweert dat hij Kushner "in his pocket" heeft, blijft dus waarschijnlijk ook in de lucht hangen.

Hoe zwaar durft de wereld nog te bouwen op Trump's graties?!

Tot een volgende keer. Arnout

  • Comments(1)//blog.arnoutgischler.nl/#post138

Het Midden Oosten méér dan NU (131)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sun, February 03, 2019 08:36:23

Voetbal kent de hele wereld en omgekeerd: de hele wereld kent voetbal.

Zo ook Azië (incl. o.a. Australië, het Midden Oosten enz.) waar, van 5 jan. tot 1 febr., de finales van het eens in de vier jaar te houden Aziatische toernooi door de Asian Footbal Club AFC was gegund aan Saudi Arabië in samenwerking met de Emiraten.

In de voetbalwereld verdringen de FIFA regels dan de diplomatieke en politieke usances. En dat botste met name in de nog altijd giftige spanning tussen de Gulf Cooperation Counsel (GCC: Saudi Arabië, Emiraten, Kuwait , Bahrein, Egypte en diverse kleintjes + Israël) enerzijds en Qatar als de verderfelijke tegenstander..

Qatar deed als lid van de AFC uiteraard mee in het toernooi maar werd in alle opzichten door de gastheren (S.A en de Emiraten) gehinderd met onthouding van welke consideraties dan ook: geen officieel welkom; geen visa voor eigen reporters, pers, familie of fans; verbod van toejuiching of bijval voor Qatar (waarop formeel gevangenisstraf) enz.

In de kwartfinale kwam Qatar uit tegen de Emiraten zelf in hun grote Dubai stadion. Om iedere pro Qatar uiting te verhinderen noemde het gastland het stadion uitverkocht en vulde het op met straatvolk geselecteerd om de Qatarploeg uit te jouwen.

Qatar won met 4 = 0 en op de tribunes brak de hel los: schoenen, flessen enz. werden het veld ingegooid, enkele spelers raakten licht gewond. Het AFC bestuur protesteerde onmiddellijk, dreigde met minutieus onderzoek en zware straffen. De Emiraten pers, worstelend met verklaringen, kreeg van overheid publicatieverbod. De prinselijke Saudi gastheren hadden het stadium al verlaten toen zij het verlies zagen aankomen. Maar via de massale live uitzendingen verspreidde de schande zich razendsnel over de hele AFC wereld en daarbuiten.

Toen kwam de finale tegen viervoudig AFC winnaar, Japan, in het Emiraten stadium van Abu Dhabi. De gastheren konden nu hun frustraties alleen nog sussen met de, door alle deskundigen verwachtte, Japanse zege.

Evenwel, het werd 3 – 1 voor Qatar. Duizenden in het stadion en miljoenen daarbuiten jubelden. In Doha de hoofdstad van Qatar kwam aan het geluk geen eind en de Arabieren, in ‘t algemeen, vierden het als een kleine “Arabische lente” overwinning.

Van de kant van de officiële AFC gastheren hierover geen woord. Zelfs de naam Qatar mocht niet vermeld. Nederlandse pers en TV en de westerse wereld, voor zover ik weet, blijven zeer summier met berichtgeving.

Toch vreemd want de gastheren lijden een onherstelbaar prestigeverlies.

Voor lezers van mijn blog mag het daarentegen duidelijk zijn dat dit voorval blijk geeft van zoveel Arabisch wantrouwen in eigen leiders dat dezen nodig bij zichzelf te rade moet gaan of zij aansluiting bij de tijdgeest nog wel kunnen bijbenen.

Zoals reeds eerder vermeld geloof ik dat de oude Saudi koning Salman dat wel probeert.

Tot een volgende keer. Arnout

PS. Zelf slaagde ik er niet in, ondanks alle moeite, de beide finales live te volgen maar Syrische vluchtelingen hier in de buurt hadden kennelijk wel de nodige opvang apparatuur daarvoor.  • Comments(1)//blog.arnoutgischler.nl/#post137

Het Midden Oosten méér dan NU (130)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sun, January 27, 2019 15:55:50

Weêrom zijn 4 weken verstreken (sinds mijn laatste blog 129) waarin Trump’s chaos groeide en weinig positiefs opleverde. Zoals reeds vermeld zoekt zo’n president die in eigen land politieke grond verliest een uitweg voor zijn “almacht” in het buitenland. Met name in het Midden Oosten schenen hem nog kansen te liggen. Hij stuurde Bolton erheen daarna Pompeo. Zij toonden verschillende prioriteiten van Trumps visie in die richting. Je zou het weer “meer chaos” kunnen noemen, terwijl Jared Kushner zich verschool achter het mandaat van zijn schoonvader dat zich beperkte tot het Israël/Palestina probleem. Welnu, naast veel andere taken waarin hij nu naast zijn schoonvader voorop loopt heeft hem de “”ultieme oplossing van het Israël-Palestina conflict” kennelijk niet losgelaten, zoals moge blijken uit onderstaande onthullingen over “ Trumps Mideast deal of the century” door Daniel Pipes’ Middle East Forum, “a hardline pro-Israel think tank” met sterke voelhorens in US Congress.

Kortheidshalve verwijs ik naar de vele pagina’s van Daniel Pipes: “Hints of Trump's Forthcoming Palestinian-Israeli Plan. Feb 28‘18 updated Jan 16‘19”

http://www.danielpipes.org/rr/trumps-deal-of-the-century---leaks-collected.pdf

waarin teleurstelling en revanche doorklinken, begrijpelijk voor een man die gelooft dat Palestijnen bereid zijn dictaten te accepteren, mits fysieke druk maar groot genoeg is.

Daarin begint gelukkig twijfel te groeien en dat geeft de burger weer moed zoals ook het eergisteren door Trump genomen besluit tot voorlopig regeringsontsluiting naar aanleiding van zijn “border wall” dictaat.

Tot een volgende keer. Arnout
  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post136

Het Midden Oosten méér dan NU (129)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, January 01, 2019 11:32:35

Dwars door het zwijgen hierover in de Nederlandse pers is er in de 4 weken sinds blog 128 op 4 dec. veel veranderd t.a.v het |M.O met name in Saudi Arabië en USA.

Allereerst Saudi Arabië.

Daar lijkt de Saudi de kroonprins enigszins ontkroond. (Wall Street Journal [File: Sergio Moraes/ Reuters]. 19 Dec 2018).

In een grote herschikking heeft koning Salman als nieuwe minister van B.Z. gekozen de voormalige Finance Minister Ibrahim Al Assaf en als nieuw hoofd van de Nationale Garde Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz ter vervanging van resp. Adel al-Jubeir en Prince Miteb bin Abdullah., beiden vertrouwelingen van MBS. Maar de herschikking ging veel verder en betrof 22 top functionarissen in alle belangrijke ministeries, allen met name genoemd.

En ten slotte stelt de koning dat “resolving the Israel-Palestine conflict is the kingdom's foremost priority in the region” (en niet meer een aanval op Iran).

De kroonprins blijft wel meeregeren als rechterhand van de koning om niet de indruk van een totaal nieuwe Saudi koers te wekken. Maar het is duidelijk dat MBS het niet meer voor ’t zeggen heeft.

Het blijkt ook dat Saudi Arabië onder het korte maar verfoeilijke regime van MBS een zorgenkind is geworden. Het enorme arsenaal aan meest geavanceerd militair equipment plus miljarden $$ aan bestellingen ontbeert soldaten om het te hanteren en is dus aangewezen op (voorlopig US) deskundigen en huurlingen, die weer een groot gevaar zijn bij gebrek aan eigen deskundig toezicht. Militair lijkt Saudi Arabië zeer zwak, de verkoop van aandelen ARAMCO staat even stil evenals de grootse plannen van een super entertainment centrum aan de golf van Aqaba.

Nu Trumps USA.

Het bovenstaande was het directe gevolg van drastische maatregelen die met volle medewerking van Republikeinse Senatoren door de US Senaat werden genomen (zie mijn blog 128). Het heeft de M.O. politiek van de Trump Administration totaal overrompelt en dus ook de blufpoker van Jared Kushner geïnspreerd door Netanyahu van Israel. Jared staat nu bovendien veel belangstelling te wachten van Robert Mueller in diens onderzoek naar onrechtmatigheden van de naaste familie leden van Trump in diens verkiezingscampagne van 2016. Dit alles heeft de chaos en wanorde in het Trump kamp naar een culminatiepunt gevoerd: de “border wall”, de “shutdown” van ¼ van het US regeringsapparaat (het gaat maar door!) het geschommel in de terugtrekkingssnelheid van troepen uit Noord Syrië, het gehannes met Erdogan en rondom de Syrische Assad (waar de NRC zich nu zo druk over maakt), het complete gebrek aan volwassen deskundigheid in “the White House”. Het zijn allemaal rimpelingen die aantonen dat Trump aan alle kanten vastloopt en misschien in het Midden Oosten nog een kansje ziet. Ik betwijfel het. Maar Netanyahu heeft de bui zien hangen en wordt nu bedreigd door een nieuw Trump plan: driedeling van de stad Jerusalem. Hier over een volgende keer meer.

Inmiddels hebben Fransje en ik een volle Kersttafel in een vol appartement beleefd met 12 kinderen, kleinkinderen en aanhang. Fransje herkende zich er half maar genoot duidelijk en mijn tweede kleinzoon Rohin, 1e klas gymnasium in Berlijn, bleef nog een paar dagen extra logeren. Het nieuwe jaar 2019 is begonnen en wij wensen jullie kracht en vertrouwen in een goede afloop.

Arnout  • Comments(2)//blog.arnoutgischler.nl/#post135

Het Midden Oosten méér dan NU (128)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, December 04, 2018 16:33:02

De stap die Qatar nam om uit de OPEC te treden is drastisch, uitdagend en zorgvuldig getimed.

Drastisch om dat het grote invloed heeft op de meest kwetsbare en nog altijd belangrijkste energiebron van de wereld: olie/aardgas. In de door Opec aangekondigde vergadering voor a.s. donderdag of vrijdag zal dat (in de wandelgangen) een heet onderwerp worden.

Uitdagend omdat Qatar hiermee een directe concurrent wordt van Rusland; omdat het betreffende aardgasveld mede beheerd wordt door Iran, de vijand van Israël, Saudi Arabië en van de Trump Administration; en omdat het een klap is in ’t gezicht van de Saudi kroonprins MBS, de grote man achter OPEC die er nu alles aan doet om de US Senate te behagen met lage olieprijzen.

Zorgvuldig getimed omdat de vijanden van Qatar zwak staan.
= Allereerst de Saudi kroonprins die alles op alles zet om zijn reputatie te redden. Op de C20 in Buenos Aires hebben we hem bezig gezien in joviale ontmoetingen, o.a. met Putin, die hem nu hard nodig heeft tegen Qatar’s aardgasambities.
= Vervolgens de Trump Administration die getracht heeft aanwijzingen van MBS’ betrokkenheid in de Chasjoggeshi moord buiten zicht van de Senaat te houden. Een meerderheid in de US Senaat van beide partijen heeft echter haar zin doorgezet: vandaag, (4 12 ’18, 11:30am local time 16:30 GMT) zal CIA Director Gina Haspel de Senaat volledig inlichten over wat CIA’s precies weet van MBS’ aandeel in de moord en het ziet er naar uit dat de Senaat drastische maatregelen gaat eisen, waarschijnlijk al a.s. donderdag.
= Dan: Israëls Netanyahu, beschuldigd door zijn eigen politiecorps van fraude, moet nu voelen hoe het venijn binnensluipt in de bijzondere relaties die hij met zowel MBS als met Trump via Jared Kushner opbouwde.
= En uiteindelijk Trump zelf wiens belager Mueller op het punt staat een dezer dagen het resultaat van zijn grondige onderzoekingen te openbaren.

Ik hoop hiermee jullie aandacht te richten op de vele spannende ontwikkelingen in de komende dagen, Arnout

.

  • Comments(3)//blog.arnoutgischler.nl/#post134

Het Midden Oosten méér dan NU (128)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, November 20, 2018 10:46:32

Hij (MBS) heeft niet geweten (wat er gebeurde met Khashoggi in het Saudi Consulaat Generaal in Iastambul) hem treft daarom geen schuld maar in zijn positie had hij het wel moeten weten en is daarom wel aansprakelijk. . . en daarom mnoeiklijk te handhaven.

En nu zijn alle Saudi Pinselijke ogen gericht op Prins Ahmed bin Abdulaziz de 70 jaar oude broer van de huidige koning Salmaan (bin Abdulaziz) als zijn potentiële opvolger. Daarbij worden wel alle maatschappelijke veranderingen die onder koning Salmaan door zijn kroonprins MBS zijn doorgevoerd blijvend gehonoreerd evenals de wapenafspraken met USA.

Over de gevolgen hiervan voor USA en het hele Midden Oosten een volgende keer meer, Arnout.  • Comments(1)//blog.arnoutgischler.nl/#post133

Het Midden Oosten méér dan NU (127)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sun, October 28, 2018 20:02:46

Laatst keek ik naar een interview van Jared Kushner door een Amerikaanse journalist. Diens oppervlakkige vragen werden door Kushner beantwoord met terughoudende bedachtzaamheid. Het ging over Saudi Arabië en de kroonprins, Moh.bin Salmaan, waarbij Kushner zich verschool achter het mandaat van zijn schoonvader dat hem beperkt tot het Israël/Palestina probleem, met de woorden:
“Voor het overige Midden Ooosten moet ik u verwijzen naar de zeer deskundige verantwoordelijken Pompeio en Bolton”.
Waar de affiniteit van Kushner en MBS, de schoonzoon en de kroonprins, alom bekend is klinkt dit ook als een verloochening.

Heel anders is de wederzijdse zucht naar helderheid in het Amerikaanse "Congress" waar aan beide kanten dezelfde vraag opkomt:
“Hoe kunnen wij voorkomen dat MBS ooit koning van Saudi Arabië wordt, na alle mislukkingen waarmee hij de wereld nu al heeft opgezadeld: in Yemen, Syrië, Qatar, Libanon, Canada en nu weer Turkije.

Welnu, het antwoord hierop is allereerst afhankelijk van welke kansen “The Administration” zal krijgen met de 6 november verkiezingen.

Maar ook nu al worstelt Trump met de MBS verbintenis.
Zo had James Mattis de US Defense Secretary het recentelijk over “the reckless Saudi behaviour” die de veiligheid en stabiliteit bedreigt en “the US ability (in de regio) undermines”.
Hij sprak op een internationale bijeenkomst in Bahrein `(een proxy van Saudi Arabië) met demonstratief voorbijgaan aan Saudi Arabië, waar hij zich normalerwijze op doorreis altijd even laat zien.

Het waren woorden die geen precedent kennen in de US verhouding met Saudi Arabië (zelfs niet na 9/11) en die eerder zouden passen in een poging tot “regime change” zoals m.b.t. Iran of Noord Korea.

De woorden zullen waarschijnkijk wel weerklank vinden op Capitol Hill.

Tot een volgende keer, Arnout

  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post132

Het Midden Oosten méér dan NU (126)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Fri, October 19, 2018 10:18:26

We zien nu voor onze ogen gebeuren hoe het hele lukraak opgebouwde concept van de Kushner/Netanyahu/Trump Midden Oosten politiek in elkaar stort.

Wat er ook besloten wordt door Trump om zijn relatie met de Saudi kroonprins overeind te houden, het is te laat, het is achterhaald, de feiten zijn overduidelijk.

De kroonprins zal zich nergens meer kunnen vertonen zonder het stigma van zijn gruwelijke daad in het Istanbul consulaat, zelfs niet in USA.

Het Saudi koninkrijk is in paniek.

Het zal nog even duren voordat de wereld zich hierin heeft hervonden en de komende ontwikkelingen in Europa, Azië en USA zullen ongetwijfeld hun aandacht eisen maar ik kan niet geloven dat wat nu gebeurt in het Midden Oosten zonder grote gevolgen blijft.

Tot een volgende keer, Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post131
Next »