Arnout Gischler

Arnout Gischler

Het Midden Oosten méér dan NU (119)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sun, July 22, 2018 16:56:39

Iedere projectie van het menselijk denken heeft de gemeenschap-des-geestes nodig om tot werkelijkheid te groeien. Haalt zij dat niet dan blijft zij een hallucinatie.

Zover lijken alle projecties van Trump die haalbaarheid te missen en velen beginnen zich af te vragen hoe lang hij ons geduld nog zal kunnen tarten.

Inmiddels bereidt de overige wereld zich voor op een ander USA.
Dan zal de bijna eeuwenlange sturing van een ons welwillende grootmacht dat aureool niet meer hebben. Dat maakt een blik in de toekomst onduidelijk, wat de komende november in US Congress ook moge brengen.

Dat geldt met name voor het Midden Oosten.
Op 4 November treedt USA formeel uit de the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), beter bekend als de nucleaire overeenkomst tussen Iran en de US, UK, Frankr., Duitsl. Rusland China en de Europese Unie.

Trumps USA wil daarna het Iran van de Ayatollahs totaal vernietigen en met name hun olie/gas export stoppen

De huidige "Supreme Leader" Ayatollah Ali Khamenei en de ministerpresident Hassan Rouhani hebben beiden verklaard in dat geval de straat van Hormuz te blokkeren, opdat dan ook de totale Arabische olie/gas-export getroffen worde, hetgeen een wereldwijd probleem zou veroorzaken.

Trump heeft beloofd deze Straat open te houden. Maar niemand weet hoe.

De Chinese President Xi Jinping heeft getoond zich weinig aan te trekken van USA sancties jegens Iran (zowel als jegens Noord korea) en Putin lijkt geen stappen terug te willen doen in zijn verworvenheden in het Midden Oosten en met name aan de Golan Israëlische grens.

Wij mogen dus op al deze fronten intensieve diplomatieke acties verwachten om de gesel van de oorlog af te wenden.

Het wordt weer spannend. Tot volgende keer, Arnout

  • Comments(2)//blog.arnoutgischler.nl/#post124

Het Midden Oosten méér dan NU (118)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Mon, June 18, 2018 17:45:37

Met aandacht heb ik het artikel van Luuk van Middelaar in NRC Za/Zondag j.l. gelezen. “Trump raast en Europa geeft geen weerwoord”.

Schijnbaar heeft de serie onder dit bloghoofd slechts zijdelings daar mee te maken. Maar toch waag ik het er op, want in het Midden Oosten zien wij de gevolgen van zulke machts-/krachtenontwikkelingen angstwekkend dichtbij.

Daar is het sloopwerk van internationale multilaterale orde bijna voltooid.
Daar is de fragmentatie tot in de diepste gelederen schijnbaar voltrokken.
Daar laten ethiek noch depressie enige indruk meer achter.
Daar zoekt macht haar kracht in illusies omdat ze die kracht elders niet weet te vinden.

Waar is de kracht van de Amerikaanse macht gebleven? Die heb ik zelf in de laatste 40 jaar van mijn nu 95 jarige leven overspoeld zien worden door een golf van angstig vasthouden aan de voosheid van excessief materialistische luxe.
Trump is hopelijk een laatste strohalm waar een laffe massa zich aan vastklampt met “fake news” en makkelijk verteerbare beloften.
Maar zijn basis is chaos en chaos is een zwakte die zich openbaart tot in het Pentagon.

Ik hoop dat het artikel van Luuk Middelaar de Europese gevoelens stimuleert en bijdraagt aan Europese wilskracht. Maar laat het ons niet bang maken tot overhaaste reacties op machten die tanende zijn.
Hier is de kracht van zelfbeheersing effectiever.

Een volgende keer weer terug naar het Midden Oosten, Arnout  • Comments(2)//blog.arnoutgischler.nl/#post123

Het Midden Oosten méér dan NU (117

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, May 29, 2018 08:16:26

De ontstane tweespalt in het Midden Oosten maakt de situatie overzichtelijker:

enerzijds een materieel en financieel oppermachtig GCC ( Gulf Cooperation Counsel), waarin Israël onder bescherming van USA

anderzijds een numeriek en kwalitatief bevolkingsrijker Iran c.s. waarbij Turkije en onder bescherming van Rusland.

Zo te zien heeft de Iran-groep in een open oorlog weinig kans.

Hoe agressie klinkt horen we dan ook aan Israël/USA kant als een“esse delendam” eis, een totale vernietiging van de tegenpartij.

Aan de Iran-kant: “blijf zitten waar je zit en verroer je niet” (wat we in onze jeugd zongen bij verstoppertje spelen).

Maar er is een belangrijker factor in de krachtsverhouding: de Vox Populi.

Recente peilingen van Qatari bron zouden aantonen dat 60 tot 80 % van de Arabische bevolkingen de tweespalt niet zozeer voelen in GCC versus Iran als wel in de Israël/Palestina controverse.

We mogen deze partijdige bron niet gheel in twijfel trekken.

Sterker nog: de peiling raakt een religieus/politieke zenuw n.l. de ondergrond volkse sympathie voor de voor terrorisme veroordeelde Moslim Broederschap, die nog steeds de regimes van Egypte, Saudi Arabië en de Emiraten bedreigt en hun heersers argwanend maakt.

Ook aan USA kant is de vechtlust beperkt en daarom lijkt een Israëlisch solo optreden beperkt tot de gebruikelijke bliksem treffers van incidentele Iraanse doelen in Syrië.

En de Iraanse kant ??

Daarover misschien een volgende keer, Arnout  • Comments(2)//blog.arnoutgischler.nl/#post122

Het Midden Oosten méér dan NU (116)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sun, May 13, 2018 09:09:04

Het was geen ridicuul muisje dat 8 mei in USA het daglicht aanschouwde maar een monster.

De volgende dag was Netanyahu te gast in Rusland t.g.v. de parade ter herinneruing aan de overwinning op Nazi Duitsland in WOll. Daar sprak hij met Putin over Trumps Iran-besluit van de vorige dag, met Trumps verwijten aan Iran, waarover Netanyahu en Putin een verschillend standpunt innemen.

Israël maakt zich uiteraard zorgen hoe de groeiende invloed van Iran Israël steeds meer beklemt en zoekt, met eerbiediging van |Russische belangen, Putins begrip voor eventueel optreden daartegen.

Putin maande tot zelfbeheersing. Daar is ook vooral Iran bij gebaat.
Israel moet maar wachten op een uitdaging en wordt (naar eigen berichtgeving) op zijn wenken bediend. Nog die nacht wordt de Syrische Golan (Israëlisch bezet gebied) door 20 Iraanse raketten aangevallen en ziet Israël zich wel gedwongen dit te reciproceren met 36 raketaanslagen rondom Damascus, Homs enz. op Iraanse militaire belangen die voor dit doel zorgvuldig waren uitgezocht en de volgende ochtend uitvoerig gepresenteerd op IDF (Israël Defence Force) kaarten in de internationale pers.

Van Iraanse kant bleef verdere escalatie gelukkig uit.
Iran is erbij gebaat allereerst goede trouw te tonen naar Russisch/Chinees/ Europese kant.
Daar is men ijlings bezig te zoeken hoe nationale en particuliere belangen met en bij Iran te beschermen tegen Trumps banvloek op iedereen en alles wat contact blijft onderhouden met Iran.

Daarvan heeft Ruslands het minste last. Dat staat al op US zwarte lijst en kan dus ongestoord contracten met Iran binnen slepen, wat nu naarstig gebeurt.

China en Europa zullen nationale belangen collectief moet beschermen.

Als dat snel en effectief lukt dan zal veel gered kunnen worden maar een handelsoorlog met USA zal niet te vermijden zijn.

Zo niet dan sneuvelen veel belangen in onderwerping aan USA grillen:
groeiende chaos, uitdagingen over en weer in de regio en verdere verzelfstandiging van Irans militaire programma’s.

We kunnen het allemaal zien gebeuren de komende weken, Arnout

.  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post121

Het Midden Oosten méér dan NU (115)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, May 01, 2018 08:33:08

Beste lezers! Het is zover. Onder leiding van Netanuahu, Bolton en Pompeo heeft de”US Administration”, een keuze gemaakt in en voor het Midden Oosten en wel voor een Arabisch Midden Oosten.

Hierbij is Israël in- en sommig wel/niet Arabisch M.O. uitgeschakeld.

Het Perzische Iran en zijn satelieten: de Levantijnse Palestijnen waaronder Hizbollah, de Alawietische Syriërs, Yemen en Qatar liggen er duidelijk uit. De voormalige oveheerser Turkije formeel ook.

De “Arabische” benoeming heeft daarom wel een Israëlisch/Amerikaanse reuk.
“But what ’s in a name . .
.By any other name (met of zonder Israël) Arabs will smell as sweet".

Wat betekent deze keuze?
Dat weten wij nog niet. Dat is Trumps geheim en zijn kracht om het hele Midden Oosten in spanning te houden.

12 Mei zal hij beslissen of het bij woorden blijft, een koude oorlog of erger.

Dat hangt weer af van de eenheid en het enthousiasme van het Arabische(?) front en daar zie ik alleen Israël opdringerig doortastend, de (autonome) Arabieren aarzelend en USA terughoudend, in afwachting van het gesptrek Trump met Kim, in Korea.

En zoals ik de Romeinen al eens eerder citeerde:

“ Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus”.

De bergen zijn drachtig, geboren wordt . . . een klein muisje.

Laten wij dat maar hopen.

Tot een volgende keer, Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post120

Het Midden Oosten méér dan NU (114)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Tue, April 24, 2018 17:38:47

With regret I discontinue the English version of my blogs on the Middle East.

Two reasonings have supported this decision: the number of my, usually elderly, earliest readers who experience problems with that language and the much improved reporting by autonomous Mid-Eastern writers in English, in quantity and quality, which makes my modest contribution in English superflouus. Particularly in Al Jazeera those writers found an excellent agency and a perfect supplement to the USA/Israël publicity dominance of the past.

For my Dutch readers I will now resume my blogs in their |language.


Na de raketaanval op Syrisch gifgas.

• Trump heeft zijn “Schuldigkeit” gedaan” en ziet ook hiermee zijn nationale
populariteit een beetje verder groeien.

• Putin kijkt de kat uit de boom. Zijn status quo bleef onaangetast.

• Khamenei-Iran en Assad-Syrië kunnen even juichen maar zullen zich t.z.t. in
een”proxy-strijd” met de Guf Cooperation Council alliantie (Saudi Ar., Emiraten,
Israël, USA) moeten schikken.

• Saudi kroonprins MBS en Netanyahu-Israël zagen kansen voorbiijgaan en zoeken nu
wraak op Iran en de Palestijnen via Yemen, Gaza, Westbank, en Hizbollah.

• Turkije’s Erdogan in spagaat: Navo-lid, anti Assad, pro Putin.


In het vervolg hierop moet ik steeds weer denken aan de Romeinse Senator Cato 234 – 149 vóór Chr. die na elke redevoering, over welk onderwerp dan ook, eindigde met de woorden: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
“. . . en voor ’t overige ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden!”

• en dan hoor ik Trump denken: . . . en wat mij betreft ook de democraten!

• en Netanyahu: . . . en uiteraard Palestina en de Palestijnen!

• en Saudi MBS: . . . en voor mij Yemen, Iran, Qatar en El Jazeera!

• en Erdogan: . . . en ook de Kurden!

• en Khamenei /Assad: . . . en Netanyahu & Liberman c.s.!

gwoon

. . . delere, ad unum omnes . . . vernietigen allemaal zonder uitzondering!

We zullen het zien, maar het zal nog wel even duren en het zal waarschijnlijk een beetje anders gaan dan met Carthago.

Tot volgende keer, Arnout  • Comments(2)//blog.arnoutgischler.nl/#post119

The Middle East Essentially (113)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Sat, March 24, 2018 08:48:12

The present chaos in the US administration grants us a historical minute or two to zoom in on Iran without fear of Western interference.

Iran is the home of worlds oldest civilisation. Its >80 million inhabitants since WWII passed through a turbulent period in which Reza Shhah Pahlevi tried to raise the rooted feudal society to a Western level. However he exceeded the progress capacity of the common people and failed. Yet the traditional elite of Paris university graduates has expanded ever since and added greatly to the training of sufficient lower grade professionals to meet the industrial and administrative demand and who. . . recently . . . , as a middle class, claimed safe banking system, appropriate jobs and free standard of living.
Their last popular protest developed in this sequence. It challenged the ayatollahs and its Supreme Leader Ali Khamenei and tested ministerial president ayatollah Ruhani’s consent. (since 2013 successor of the conservative Ahmadinejad). From president Ruhani’s governments point of view, of course the protests had to be suppressed, but its resonance lingered on and his speech on 31 dec.’17 Ruhani was largely reconciliatory.
Actually Supreme Leader Ali Khamenei intends to retire. Ayatollah Ruhani, more modern and progressive, makes a good chance to succeed him, but the mighty commander of Khamenei’s Revolutionary Guard, Moh. Ali Jafari is (as yet) against him.

Anyway the legitimany of the Islamic Republic is continuously eroding.
And here US foreing policy comes in again with the successor of Tillerson, Mike Pompeo, and general H.R.McMaster to be replaced by John Bolton (as Trump’s third national security adviser in one year), in eithers ability to forment conflict.

”There, the unpredictability of US foreign policy is balanced out with a clear and focused Putin policy of a long-term Russian commitment to its Iran Alliance”. (Ramzy Baroud).
Compare this to the special relationship between US and Irsrael, in which the latter almost dictated US Middle East foreign policy and forsee Rusia in a position that could, in the long run, change the dynamics of the whole Middle East region.

Till next time, Arnout

  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post118

The Middle East Essentially (112)

Midden OostenPosted by Arnout Gischler Wed, March 07, 2018 08:05:34

Fake news and failed states.

With a crisscross of lines in various colours, newspapers try to picture the conplexity of the various fighting- and partner groeps in the Middle East, their trouble spots and conflagration points. But frankly, it all adds to more confusion, probably deliberately as it prompts the need for professional guidance.
And there Israel comes in as it has the monopoly and experience of understanding the Middle East particularly in the US. Its media are the AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) and the Middle East Forum (a think tank to promote Americaninterests in the Middle East). The latter recently published an article on Failed States, a discrimination it also applies to Palestine, an incredible fallacy since what is left of Palestine is broken up in two parts: the illegaly occupied West Bank and the illegally emprisoned Gazastrip and both are under full Israely control .

Is there any doubt about that? No
Then why this fake news?
That is to obscure the essence of an issue which for more that 50 years keeps the hole world in suspence:
After WWII Palestine was offered by the Western Nations to Zionism and in 1948 recognized by the United Nations General Assembly as the home of a sovereign Israely State.
But the displaced native population was left penalized, which kept stirrings the anger of millions Middle Easterners and many more millions all over the world. And that jeopardizes the domineering ambitions of Natanyahu, Trump, Jared Kushner, oh Bin SaLman, Sisi, the Emirates a.o.
In an ultimate effort to impose their determination they managed to rush a coalition. However, the disregard of the popular Arab voice thwarted the intentions within a year. Today the alliance lacks coherence and credebility, but . . . it disposes of an excess of the most advanced weaponry .

Meanwhile in the utmost northeast of the Middle East a new dominance is growing fast, also with its satellites and followers and international support, ready to challemge the US/Israel initiative. It's name is Iran.

Let 's zoom into them in our next blog, Arnout  • Comments(0)//blog.arnoutgischler.nl/#post117
Next »